28 aug. 2017

Provisieverbod

Voor een aantal met name genoemde financiële producten (waarover oudedagsvoorziening, hypotheken en overlijdensrisicoverzekeringen) wordt door de aanbieder geen adviesvergoeding (provisie) meer ingebouwd in het product.

Provisie is een bedrag dat de aanbieder (bank of verzekeraar) betaalt aan de adviseur voor het aanbrengen van een nieuwe relatie. Dit is bij wet veranderd sinds 1-1-2013. Voor bepaalde met name genoemde financiële producten mag er geen provisie meer verwerkt worden in het product. Dit geldt onder andere voor hypotheken, levensverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Het doel van dit provisieverbod was dat de kosten transparanter zouden worden. Alle consumenten moeten immers toegang hebben tot de financiële markt. En dat is deels gelukt. De consument echter wordt nu wel geconfronteerd met extra kosten (naast de premie/inleg van het financiële product) en die had hij voorheen niet.Nederlanders vinden financieel advies te duur

Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat consumenten financieel advies te duur vinden. Voor bijna de helft van de ondervraagden zijn de kosten de belangrijkste reden om geen financieel expert in te schakelen. Daardoor blijken vooral consumenten met een beneden modaal inkomen op zoek te gaan naar online informatie. Sommige consumenten kijken en vergelijken zelf, zonder zich bewust te zijn van de mogelijke gevolgen.