5 apr. 2024

Voorkom schade door aansprakelijkheid

Voorkom schade door aansprakelijkheid

 

Een schadeclaim zit in een klein hoekje. Ieder bedrijf maakt namelijk wel eens een fout. Gelukkig kunt u grote financiële schade voorkomen. U kunt claims slim vermijden, succesvol aanvechten en u er tegen verzekeren. Hoe u dat doet, leest u in dit artikel.

 

Verzekeringen

Het is belangrijk om uw onderneming te beschermen tegen schadeclaims door fouten van uw bedrijf. Dat kunt u doen met aansprakelijkheidsverzekeringen. U hebt verzekeringen voor beroepsaansprakelijkheid (BAV) en bedrijfsaansprakelijkheid (AVB). Ook te combineren in een pakket. Wat is het verschil? Welke heeft u nodig?

 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschermt u tegen schadeclaims van een andere partij die vermogensschade heeft geleden door fouten van uw bedrijf. Zowel fouten die u zelf maakt als fouten van anderen die onder uw verantwoording werkzaamheden verrichten zijn verzekerd. Bijvoorbeeld de financiële schade die ontstaat door het geven van foutief advies. Als uw klant dit hard kan maken, kunt u een schadeclaim krijgen. De verzekeraar behandelt de claim en neemt eventueel (juridisch) verweer van uw over. De premie van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering hangt af van uw beroep en uw omzet. Bekijk bij welke verzekeraar u terecht kunt voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Veel verzekeraars verzekeren slechts een aantal adviserende beroepsgroepen.

 

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)

Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) of bedrijfaansprakelijkheidsverzekering dekt de aansprakelijkheid voor schade aan personen (letselschade) of fysieke zaken (materiële schade) veroorzaakt door uw bedrijf, product en/of medewerker. Ook de schade die hieruit voortkomt is gedekt. Levert u bijvoorbeeld een slecht onderdeel waardoor de machine van uw klant vastloopt, dan is naast de schade aan de machine ook de gevolgschade (door het stilstaan van de machine) gedekt. De AVB is geschikt voor de meeste bedrijven: van het mkb tot grote organisaties. Voor sommige bedrijfstakken zijn er bijzondere risico’s en wordt een aangepaste bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aangeboden. De premie van de verzekering hangt af van uw type bedrijf en werkzaamheden.

 

Slimme preventie

Voorkomen is beter dan genezen. Maar hoe kunt u aansprakelijkheid voorkomen? Stap 1 is bewustwording. Het is handig om te weten dat er grofweg twee soorten aansprakelijkheid zijn: risicoaansprakelijkheid en schuldaansprakelijkheid.

 • Schuldaansprakelijkheid
  Als er wordt voldaan aan de volgende drie voorwaarden, is er sprake van schuldaansprakelijkheid:
 1. Er is sprake van onrechtmatig handelen. Dat wil zeggen dat er wordt gehandeld in strijd met de zorgvuldigheidseisen die mogen worden verwacht ten opzichte van personen en goederen van anderen.
 2. U heeft schuld aan het plaatsvinden van dat onrechtmatig handelen.
 3. Er is schade die het gevolg is van uw onrechtmatig handelen.
 • Risicoaansprakelijkheid

Behalve voor schade die u zelf veroorzaakt, kunt u op grond van de wet ook aansprakelijk worden gehouden voor schade die door andere oorzaak is ontstaan.

De volgende oorzaken worden hierbij onderscheiden:

 • Aansprakelijkheid voor personeel.
 • Aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten.
 • Aansprakelijkheid voor gebouwen.
 • Als producent voor schade die is veroorzaakt door een gebrek in uw producten.
 • Aansprakelijkheid voor milieuschade.
 • Als werkgever voor schade die uw werknemers oplopen tijdens hun werkzaamheden.

 

Voorkomen

Voorkom dat u of uw medewerkers verwijtbaar handelen toegeschreven kan worden. Hoe? Zorg dat u en uw werknemers voldoende kennis, vaardigheden en middelen hebben om veilig en juridische conflicten te voorkomen. Laat u goed informeren door collega-ondernemers die hetzelfde vak uitoefenen. Vraag naar veiligheidsmaatregelen die zij hebben getroffen. Om te weten waar de zwakke plekken zitten binnen jouw bedrijf, kunt u  ook een risico analyse uitvoeren of uit laten voeren op dit gebied. Gebruik daarbij bovenstaande definities van aansprakelijkheid en ga na hoe u dit precies kunt voorkomen of beperken.

 

Algemene voorwaarden

Uw algemene voorwaarden zijn goud waard als het om het voorkomen en aanvechten van claims gaat. Algemene voorwaarden geven de gang van zaken aan met de betrekking tot het leveren en (ver)koop van goederen. U kunt zich op deze manier voor een groot deel indekken voor schade die uw bedrijf, product of dienst veroorzaakt, maar uw algemene voorwaarden moeten wel redelijk zijn. Daarom bevat het Burgerlijk Wetboek (BW) een zwarte lijst met voorwaarden die daarin niet opgenomen mogen worden. Ook bestaat er een grijze lijst met bepalingen die zich op de grens begeven van wat redelijk is. De voorwaarden moeten juridisch ook kloppen om van toepassing te kunnen zijn. U doet er dus goed aan uw algemene voorwaarden op te laten stellen door een specialist. Deponeer ze ook bij de Kamer van Koophandel en stuur ze mee naar uw klant bij iedere overeenkomst.

 

Om voogt.nl goed te laten functioneren gebruiken wij cookies. Bekijk voor meer informatie ons Privacy Statement. Als u onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent met het plaatsen van cookies.

Akkoord