1 mrt. 2019

waterschade

Een flinke regenbui is niet ongewoon in Nederland. Sterker nog: door de klimaatveranderingen zullen de buien alleen maar heftiger worden. Ook de overlast die daarmee gepaard gaat zal ernstiger worden. Waterschade in huis of aan uw auto kan grote impact hebben. Wanneer spreken we van waterschade en hoe bent u hier tegen verzekerd?

 

Wat is waterschade?

Alle schade aan uw huis of auto door water veroorzaakt noemen we waterschade. Denk hierbij aan schade zoals:

  • Lekkage na een harde regenbui
  • Een overstroomde riolering
  • Een ondergelopen kelder

Hoe is waterschade verzekerd?

Uw woning

Met een inboedelverzekering en/of opstalverzekering bent u verzekerd tegen waterschade. Als u een koopwoning hebt kunt u dit gezamenlijk afsluiten als ‘woonhuisverzekering’. Heeft u een huurwoning? Dan voldoet de inboedelverzekering.

Let op: niet iedere verzekeraar dekt dezelfde schade voor eenzelfde bedrag. Er kunnen grote verschillen zitten tussen inboedel- en opstalverzekeringen. Bekijk uw polisvoorwaarden om zeker te weten waar u in het geval van stormschade recht op hebt.

Uw auto

Het hangt van uw autoverzekering af of u tegen waterschade bent verzekerd. Heeft u alleen een WA autoverzekering? Dan bent u waarschijnlijk niet verzekerd tegen waterschade. Bij andere verzekeringen hangt het van uw polisvoorwaarden af en de afspraken die gemaakt zijn.

 

U bent soms niet verzekerd

Waterschade is alleen gedekt bij onverwachtse schade (onvoorzien-vereiste). Waterschade door slecht onderhoud (een verstopte afvoer langs uw huis) of eigen handelen (bijvoorbeeld uw raam open laten staan tijdens een harde regenbui) worden niet vergoed.

Daarnaast bepaalt de plek waar het water vandaan komt of u verzekerd bent of niet. Als water via het dak of de dakgoot naar binnen is gelekt, keren veel verzekeraars wel uit. Is het vanaf de straat naar binnengestroomd dan zijn de polisvoorwaarden weer strenger. In dat geval kan u de Wet tegemoetkoming schaden bij rampen en zware ongevallen aanschrijven. Maar u hebt hierbij geen garantie dat alle schade wordt vergoed.

 

Om voogt.nl goed te laten functioneren gebruiken wij cookies. Bekijk voor meer informatie ons Privacy Statement. Als u onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent met het plaatsen van cookies.

Akkoord