9 sep. 2021

Diefstal op reis

Diefstal op reis en geen uitkering van de verzekeraar; was je wel voorzichtig genoeg?

 

Een domper op uw vakantieplezier: u bent bestolen. Of het nou om al uw bagage gaat of om ‘slechts’ uw favoriete zonnebril, het is natuurlijk ontzettend vervelend wanneer dat gebeurt. Gelukkig bent u goed verzekerd. Toch kan het gebeuren dat de verzekeraar de schade niet vergoedt. Hoe zit dat?

Het kan voelen als een tweede teleurstelling. Nadat u bagage is gestolen komt u er achter dat de reisverzekeraar niet wil uitkeren. Hoe zit dat? U hebt toch een prima reisverzekering afgesloten en bent te goeder trouw: u kon er toch niets aan doen? In dat laatste schuilt het antwoord. Een verzekeraar verwacht dat u goed op uw spullen let. Voorzichtig bent. Ook op reis.

Voorwaarden

Wat de verzekeraar precies van u mag verwachten, hangt af van een aantal zaken. Zo is van belang wat er precies in de verzekeringsvoorwaarden staat. Soms schrijven die bijvoorbeeld strikt voor dat bagage in een auto niet zichtbaar mag zijn. Of dat bagage op de meest veilige plek bewaard moet worden, bijvoorbeeld in een hotelkamer en niet in de auto op de parkeerplaats. Houd u zich daar niet aan, dan wordt het heel lastig om de schade vergoed te krijgen.

Situatie

Ook is de situatie ter plekke van belang. Wat speelde er precies op het moment dat de diefstal plaatsvond? Werd u heel even afgeleid of hebt u uw bagage langere tijd uit het oog verloren? Ook speelt het soort bagage een rol. Soms worden aan kostbare spullen extra eisen gesteld. Daarbij geldt wel dat de verzekeraar niet het onmogelijke mag vragen. Een verzekering wordt immers afgesloten met het oog op onvoorziene voorvallen.

Aanknopingspunten

Heeft u een schadeclaim, dan kunt u uw financieel adviseur vragen om u te helpen bij de afwikkeling. Wil de verzekeraar niet uitkeren en vindt u dat onterecht, dan kunt u een klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Wanneer een dergelijke zaak behandeld wordt, kijkt het Kifid onder andere naar de volgende aspecten:

  • Had u een redelijk alternatief om beter op uw bagage te letten of uw bagage veiliger op te bergen? Of was de bagage bijvoorbeeld zo omvangrijk dat er maar één optie was om die te stallen?
  • Welke afstand had u tot de bagage? Kon u de bagage goed in het oog houden?
  • Lette u heel even niet op of keek u langere tijd niet naar de spullen om? Een moment van onbedachtzaamheid moet ook wel echt een moment zijn. Een goede indicatie hiervoor is dat u kortstondig werd afgeleid.
  • Verkeerde u in een drukke, hectische omgeving waardoor extra alertheid mocht worden verwacht?
  • Hoe kostbaar was de bagage? Aan kostbare bagage worden vaak hogere eisen gesteld, er wordt verwacht dat u extra voorzorgsmaatregelen treft om deze spullen te beschermen

 

Om voogt.nl goed te laten functioneren gebruiken wij cookies. Bekijk voor meer informatie ons Privacy Statement. Als u onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent met het plaatsen van cookies.

Akkoord