28 aug. 2017

Provisieverbod

Voor een aantal met name genoemde financiële producten (waarover oudedagsvoorziening, hypotheken en overlijdensrisicoverzekeringen) wordt door de aanbieder geen adviesvergoeding (provisie) meer ingebouwd in het product.


Provisie is een bedrag dat de aanbieder (bank of verzekeraar) betaalt aan de adviseur voor het aanbrengen van een nieuwe relatie. Dit is bij wet veranderd sinds 1-1-2013. Voor bepaalde met name genoemde financiële producten mag er geen provisie meer verwerkt worden in het product. Dit geldt onder andere voor hypotheken, levensverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Het doel van dit provisieverbod was dat de kosten transparanter zouden worden. Alle consumenten moeten immers toegang hebben tot de financiële markt. En dat is deels gelukt. De consument echter wordt nu wel geconfronteerd met extra kosten (naast de premie/inleg van het financiële product) en die had hij voorheen niet.Nederlanders vinden financieel advies te duur

Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat consumenten financieel advies te duur vinden. Voor bijna de helft van de ondervraagden zijn de kosten de belangrijkste reden om geen financieel expert in te schakelen. Daardoor blijken vooral consumenten met een beneden modaal inkomen op zoek te gaan naar online informatie. Sommige consumenten kijken en vergelijken zelf, zonder zich bewust te zijn van de mogelijke gevolgen.Wat brengt een financieel adviseur in rekening?

De hoogte van de kosten hangt volledig af van de uren die besteed worden aan het dossier. Het adviseren en afsluiten van een hypotheek vergt nu eenmaal meer tijd dan het adviseren en regelen van een uitvaartverzekering. Voogt hanteert in de meeste gevallen een vast bedrag voor het adviseren van en bemiddelen in een financieel product. Daarbij houden we de gewerkte uren wel in het oog. Als gaandeweg het traject blijkt dat er meer uren in een dossier zitten, dan treden we in overleg met u als klant. Deze kosten voor advies en bemiddeling kunnen van een paar honderd euro lopen tot meer dan € 1.000,--. Dit is sterk afhankelijk van het advies en het product dat gevraagd wordt. Gedurende de looptijd hanteren we een service fee, welke wordt gebruikt voor administratie, beheer en nazorg. De service fee wordt periodiek aan ons betaald.Geen verrassingen

Bij Voogt hanteren we de stelregel dat de hoogte van de kosten nooit een reden mag zijn om ons niet te gebruiken voor advies en bemiddeling. Daarom hanteren we transparante tarieven, komen we zaken vooraf met elkaar overeen en bieden we (indien nodig) gespreide betaling aan. Het eerste gesprek zal altijd voor onze rekening zijn. Informeer gerust eens vrijblijvend bij ons.