3 jan. 2019

Hoeveel kost een AOV

Als zelfstandig ondernemer wordt u  geacht zelf voor een inkomen te zorgen. Kan u uw  werkzaamheden niet meer uitvoeren – bijvoorbeeld door een ongeluk of ziekte – dan is de kans groot dat u (tijdelijk) geen salaris ontvangt. Door een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten kunt u voorkomen dat u in de problemen komt indien u arbeidsongeschikt raakt. Toch is er al jaren een dalende trend zichtbaar in het aantal zzp’ers dat hiervoor kiest. In vijf jaar tijd daalde het aantal zzp’ers met een AOV van 23% in 2011 naar 19% in 2016. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

*  Aantal zzp’ers met AOV neemt af
*  Ook aantal zelfstandigen met een lijfrente daalt
*  Zelfstandigen schatten kosten te hoog in

 

Hoeveel kost een AOV?

Eén van de redenen voor zzp’ers om geen AOV af te sluiten is het kostenplaatje. 50% van de zzp’ers vindt een AOV te duur. Toch worden deze kosten vaak te hoog ingeschat. Hoe hoog de premie exact bedraagt is o.a. afhankelijk van het soort werk dat u doet en het bedrag dat u wilt verzekeren. Volgens het CBS droegen zowel zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) als zelfstandigen met personeel (zmp’ers) 6,7% van hun brutosalaris af aan AOV-premie. Het aantal zmp’ers met een arbeidsongeschiktheidsverzekering is overigens een stuk hoger. Van deze groep was in 2016 32,4% verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid.

 

Lijfrente

Vooral de startende zzp’er tot 25 jaar besluit zich niet te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid (7% in 2016). Van de zzp’ers boven de 65 jaar oud verzekert vrijwel niemand zich meer (1%). In de leeftijd van 25 tot 45 jaar was 21% in 2016 verzekerd, tegen bijna 20% van de 45- tot 65-jarigen. Hoe zit het met het aantal zelfstandigen dat een lijfrentepremie betaalt als pensioenvoorziening? Ook hier is een duidelijke daling zichtbaar. Bij de zzp'ers daalde dit van 13,3% naar 10%. Voor zmp’ers geldt een afname van 20,6% in 2011 naar 16,5% in 2016.

 

Verschil per sector

Met name zzp’ers in de bouwnijverheid (32%) verzekeren zich tegen arbeidsongeschiktheid, gevolgd door zzp’ers in de financiële dienstverlening en landbouw, bosbouw en visserij. Zzp’ers die werken in de handel, vervoer, horeca en de sector cultuur, recreatie en overige diensten kiezen het minst vaak voor een AOV. Dit heeft te maken met de (fysieke) aard van de werkzaamheden in deze sectoren. Toch is in 80% van de gevallen ziekte de oorzaak van arbeidsongeschiktheid, waaronder klachten aan houding- en bewegingsapparaat en psychische klachten. Deze klachten kunnen in alle sectoren ontstaan. Zelfstandigen met een hoger inkomen kiezen overigens sneller voor een AOV.

 

Hoe kies je voor een geschikte arbeidsongeschiktheidsverzekering?

In alle sectoren is het aantal zelfstandigen met een AOV gedaald. Toch loopt iedere zzp’er en zmp’er kans om op een dag de werkzaamheden tijdelijk niet uit te kunnen voeren. Wilt u meer weten over een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen? Bent u benieuwd welke stappen u moet zetten om een geschikte AOV te kiezen of welke voorwaarden er aan een goede verzekering zitten? Bel ons voor een afspraak! 

 

Om voogt.nl goed te laten functioneren gebruiken wij cookies. Bekijk voor meer informatie ons Privacy Statement. Als u onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent met het plaatsen van cookies.

Akkoord