1 apr. 2022

Verzeker uw eigen bedrijf

Als u een eigen bedrijf hebt, wilt u  niet dat door een ongeluk of schade de continuïteit van uw bedrijf plots in het geding komt. Er zijn veel risico’s waarvoor u zich kunt verzekeren. Welke zakelijke risico’s loopt u met een eigen bedrijf en hoe kun je u zich hiertegen verzekeren?

Ziek of arbeidsongeschikt

U of uw personeel kan ziek worden, arbeidsongeschikt raken of tijdelijk met verlof gaan vanwege een zwangerschap

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als u arbeidsongeschikt raakt, zit u als ondernemer zonder inkomsten. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt u als zelfstandige verzekeren voor de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Je ontvangt met deze verzekering alsnog een inkomen. 

Ongevallenverzekering

Raakt u of een medewerker door een ongeval arbeidsongeschikt, dan keert een ongevallenverzekering een eenmalig bedrag uit. Het is ook mogelijk om een collectieve ongevallenverzekering af te sluiten. Soms is een ongevallenverzekering voor u als werkgever zelfs verplicht. Check wel de specifieke voorwaarden die aan een verzekering zijn verbonden.

Ziekteverzuimverzekering

Hebt u personeel in dienst en wordt een medewerker ziek of arbeidsongeschikt, dan betaalt u als werkgever maximaal twee jaar minstens 70% van het laatste loon door aan deze werknemer. Vaak is in een cao zelfs vastgelegd dat het om 100% gaat. Tegen de financiële gevolgen van ziekteverzuim kunt u zich verzekeren via een ziekteverzuimverzekering.

Schade door product of dienst

Iemand kan (financiële) schade oplopen door uw product of dienst. Ook kan een medewerker gewond raken tijdens het werk. U kunt dan te maken krijgen met schadeclaims. Om u te beschermen tegen de financiële gevolgen hiervan sluit u een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en/of een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af.

Conflict met leverancier of klant

Als ondernemer kunt u in een conflict komen met een andere ondernemer, een leverancier of een klant. Is hiervoor juridische hulp nodig, dan vergoedt een rechtsbijstandsverzekering de kosten. Controleer voor uw een rechtsbijstandverzekering afsluit wel goed welke geschillen wel en welke niet gedekt zijn.

Schade aan je pand

Uw bedrijfspand kan schade oplopen bij brand, maar ook door extreme weersomstandigheden zoals storm en bliksem. De schade die ontstaat door deze invloeden, verzekerd u via een opstalverzekering.

Schade aan voorraad en inventaris

Door een inbraak kan uw voorraad of inventaris schade oplopen. Ook kan het (deels) verloren gaan of beschadigd raken door brand- en waterschade. Een goederen- en inventarisverzekering vergoedt die schade. Hebt u een bedrijf aan huis? Dan kan het uitbreiden van uw inboedelverzekering ook voldoende zijn.

Misgelopen inkomsten

Uw onderneming kan stil komen te liggen, omdat het getroffen wordt door bijvoorbeeld het wegvallen van stroom of gas, maar ook vanwege een inbraak of brand. Om uwzelf te verzekeren voor het niet ontvangen van inkomsten in die periode, sluit u een bedrijfsschadeverzekering af.

Overlijdensrisicoverzekering

Met een overlijdensrisicoverzekering komt er een vastgesteld bedrag vrij als u of de partner met wie u samenwoont komt te overlijden. Met dit bedrag kan de overgebleven partner bijvoorbeeld de hypotheek (deels) aflossen of minder gaan werken. Zo voorkomt u dat uw partner financieel in de problemen komt wanneer u komt te overlijden.

Tip!

Sommige risico’s kunt u beperken of zelfs voorkomen door het treffen van extra maatregelen of het wijzigen van processen. Breng dan ook alle risico’s voor uw bedrijf in kaart en bepaal aan de hand daarvan voor welk risico een verzekering noodzakelijk is. U kunt dit overzicht zelf maken, maar u kunt ook één van onze adviseurs om hulp vragen. Zo weet u  zeker dat de continuïteit van uw onderneming niet in gevaar komt.

 

Om voogt.nl goed te laten functioneren gebruiken wij cookies. Bekijk voor meer informatie ons Privacy Statement. Als u onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent met het plaatsen van cookies.

Akkoord